100 miljoen extra voor beter personeel

OCW steekt structureel 100 miljoen euro extra in het onderwijspersoneel. Het geld is met name bedoeld voor de verdere ontwikkeling van leerkrachten. Lees verder

Het ministerie meldt dat het bedrag scholen meer beleidsruimte biedt voor hun eigen personeelsbeleid en voor professionalisering en begeleiding van onderwijspersoneel. Scholen kunnen het geld ook besteden aan scholing van zij-instromers, de begeleiding van beginnende leraren, stagiaires en leraren in opleiding of het opleiden van onderwijspersoneel in de school.

Met de investering kunnen leraren en werkgevers volgens het ministerie invulling geven aan de Wet op de beroepen in het onderwijs (Wet BIO) die op 1 augustus in werking treedt. Tevens kunnen scholen het geld gebruiken voor professionaliseringsthema’s die voortvloeien uit het nationale onderzoek ‘Onderwijs aan het woord’.

Uit dit onderzoek kwam onder meer naar voren dat docenten zichzelf betrokken en deskundig vinden. Ze willen graag een belangrijke bijdrage leveren aan het beleid op school. De resultaten van het onderzoek hebben geresulteerd in de onderwijsagenda ‘Waar wij voor staan’. Klik hier voor meer onderzoeksresultaten.

Klik hier voor het persbericht van OCW over de 100 miljoen euro extra. In de rechterkolom naast dit bericht staat het convenant over professionalisering dat minister Maria van der Hoeven van OCW en de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben ondertekend.

Informatie: Hans van Willegen, 0348-405277, jvanwillegen@vosabb.nl