Geschillencommissie Passend Onderwijs (VO): overplaatsingsbesluit kan niet in stand blijven omdat onvoldoende is voldaan aan de verplichting om een andere passende onderwijsplek te vinden

Een vso-school die havo aanbiedt, wil een leerling met PDD-NOS vanwege onvoldoende schoolresultaten halverwege het schooljaar overplaatsen naar een andere vso-locatie die vmbo-tl aanbiedt. Het [...]