Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): De vmbo-school mocht de leerling weigeren, omdat de ouders onvoldoende gegevens over zijn ondersteuningsbehoefte hadden verstrekt.

De leerling uit groep 8 is overeenkomstig het schooladvies aangemeld bij het vmbo. Uit de bij aanmelding verstrekte gegevens blijkt dat de leerling een ondersteuningsbehoefte heeft, maar niet wat [...]