Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:VO-school heeft niet als slecht werkgever gehandeld door werknemer niet langer voor minimaal 50% in de bovenbouw in te zetten, waardoor zij niet in aanmerking kwam voor het entreerecht

In de oude cao`s voor het Voortgezet Onderwijs was bepaald dat per 1 augustus 2014 werknemers met een eerstegraads bevoegdheid die voor 50% of meer les gaven in de bovenbouw HAVO/VWO recht hadden [...]

Geschillencommissie Passend Onderwijs: School moet bij het vervullen van de zorgplicht de regie nemen en ouders erop wijzen dat bij weigering mee te weten de zorgplicht op een gegeven moment eindigt

Ouders hebben eerder een geschil aan de Commissie voorgelegd omdat de school de leerling wilde plaatsen op een bovenschoolse voorziening om de ondersteuningsbehoefte van de leerling in kaart te [...]

page 1 of 4