Trek de portemonnee voor Zeeuws-Vlaanderen!

De nieuwe regering moet de portemonnee trekken voor het breed gedragen plan van de Taskforce Zeeuws-Vlaanderen, zeggen VOS/ABB en de protestants-christelijke en rooms-katholieke profielorganisatie Verus tegen minister Arie Slob voor primair en voortgezet onderwijs. De...

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Het bevoegd gezag deelt aan de MR mee dat de directeur van de school van haar taken is ontheven en dat het bevoegd gezag voornemens is haar te schorsen. De MR meent dat daarmee ook een besluit is genomen over een wijziging van de concrete taakverdeling binnen de...