College voor de Rechten van de Mens: Het College is niet bevoegd om te oordelen over de vraag of de Stichting voldoende doeltreffende aanpassingen heeft verricht voor twee basisschoolleerlingen. Niet is gebleken dat de kinderen een handicap of een chronische ziekte hebben.

De twee kinderen van verzoeker  (hierna: vader) zitten op een basisschool die onder het gezag van Stichting Openbaar Onderwijs Almere valt. De oudste zoon is acht jaar en zit in groep 6/7. Hij heeft groep 1 en groep 4 overgeslagen. De jongste zoon is 6 jaar en zit in...

Rechtbank Rotterdam: Het besluit om verzoeker als leerling te verwijderen is een discretionaire bevoegdheid van het schoolbestuur, die de bestuursrechter terughoudend toetst.

Ouder van een leerling (hierna: verzoeker) heeft een voorlopige voorziening ingediend bij de voorzieningenrechter. Verzoeker voert aan dat onvoldoende is gemotiveerd waarom de leerling Havo 4 niet mag doubleren. In dat kader stelt hij dat hij de studievaardigheden...

Waarom heeft OCW twee ministers?

Premier Mark Rutte moet uitleggen waarom er in de nieuwe kabinetsperiode onder andere het ministerie van OCW twee ministers heeft. Voorzitter Ankie Broekers-Knol heeft daarover een brief naar de premier gestuurd.Volgens Broekers-Knol is het in strijd met de Grondwet...