Geschillencommissie passend onderwijs: Geschil over verwijdering leerling; tijdelijke plaatsing op reboundvoorziening is in dit geval niet aan te merken als verwijdering.

De school plaatst een leerling op de bovenschoolse reboundvoorziening. De moeder van de leerling vindt dat dit gelijk staat aan verwijdering van haar zoon van de school en wendt zich daarom tot [...]