300 miljoen extra naar aanpak lerarentekort

Het kabinet bevestigt dat het 300 miljoen euro extra uittrekt voor de aanpak van het lerarentekort in het basis- en voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit de Najaarsnota 2019.

Het kabinet houdt 1 miljard euro over doordat verschillende ministeries minder geld hebben uitgegeven dan begroot. Daardoor kan er meer geld naar onder andere de aanpak van het lerarentekort in het basisonderwijs.

In de Najaarsnota staat dat het om 300 miljoen euro gaat: 150 miljoen voor het primair onderwijs en 150 miljoen voor het voortgezet onderwijs. Deze bedragen werden al genoemd in het eerder dit najaar gesloten convenant over de aanpak van het lerarentekort.

De 1 miljard euro is ook bestemd voor andere ‘urgente maatschappelijke problemen’, zoals de aanpak van de stikstofproblemen en het tegengaan van criminaliteit.

Lees meer…