Zoekresultaten:


Term ‘godsdienst’ niet op katholieke scholen

Er is in Nederland vrijwel geen katholieke school voor voortgezet onderwijs waar lessen over religie en levensbeschouwing onder de noemer ‘godsdienst’ vallen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 9 maart 2017 om 15:17


Godsdienst voor minder leerlingen van belang

Van de jongeren tussen 15 en 18 jaar zegt 45 procent een godsdienst aan te hangen. In 2010 was dat nog 51 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 22 februari 2017 om 10:51


Godsdienstige en humanistische vorming verdienen het!

Het IMF adviseert het kabinet om miljarden extra te investeren, onder andere in het onderwijs. Prima idee. Laten we beginnen met een solide financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare basisscholen! Lees verder

Gepubliceerd door Hans Teegelbeckers op 14 december 2016 om 15:18


Meer ruimte voor godsdienst in openbaar onderwijs

Religie en levensbeschouwing hebben de afgelopen jaren een grotere rol gekregen in het openbaar onderwijs. Dat vertelt Ritske van der Veen in DRS-Magazine. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 2 december 2016 om 10:06


‘Vooroordelen over godsdienstig vormingsonderwijs’

Openbare scholen hebben vooroordelen over protestants-christelijk vormingsonderwijs, vermoedt Leon Bal van het Protestants Centrum GVO. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 29 augustus 2016 om 17:17


Godsdienst en levensbeschouwing in 2032

Er moet aandacht zijn voor het belang van religie en levensbeschouwing in het openbaar en bijzonder onderwijs van nu en in 2032. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 26 mei 2016 om 13:44


College voor de rechten van de mens: verboden onderscheid op grond van godsdienst bij dragen sporthoofddoek tijdens gymles

Een leerling draagt om godsdienstige redenen een hoofddoek. De school staat het dragen van een hoofddoek tijdens de reguliere lessen toe maar niet tijdens de gymles. De leerling wil echter voldoen aan de godsdienstige voorschriften en regels en wil ook … Lees verder

Gepubliceerd door Helpdesk VOS/ABB op 1 oktober 2013 om 13:37


Godsdienstles openbare school

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 28 juni 2013 om 14:37


College voor de rechten van de mens: indirect onderscheid op grond van godsdienst

Een vrouw is moslim. Ze wil stage lopen op een Montessori school. Het College constateert dat de school het aanbod voor een stageplaats heeft ingetrokken omdat de stagiaire vanwege haar geloof mannen geen hand geeft. Daarmee heeft de stichting volgens … Lees verder

Gepubliceerd door Helpdesk VOS/ABB op 7 augustus 2012 om 12:18


Moeten de godsdienst- of HVO-leraren aan bepaalde bevoegdheidseisen voldoen?

Artikel 50 van de Wet op het primair onderwijs bepaalt dat het bestuur van het openbaar onderwijs de mogelijkheid moet bieden om leerlingen binnen de schooltijden godsdienst- en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs te geven. In artikel 51 van de Wet op het primair … Lees verder

Gepubliceerd door Helpdesk VOS/ABB op 13 juni 2012 om 09:40


Godsdienstles moet meer uitgaan van dialoog

Godsdienstonderwijs moet minder over feiten gaan en meer gericht zijn op de dialoog met leerlingen. Dat adviseert theoloog San van Eersel, die donderdag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is gepromoveerd op een onderzoek naar godsdienstles op katholieke basisscholen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 12 mei 2011 om 11:31


IKON over godsdienstles in openbaar onderwijs

Het IKON-programma LUX heeft aandacht besteed aan godsdienstonderwijs op een openbare en neutraal bijzonder basisschool. Wie de aflevering nog niet gezien heeft, kan die alsnog digitaal bekijken. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 16 maart 2009 om 11:25


Eenderde wil verbod op godsdienstig onderwijs

Eenderde van de Nederlanders vindt dat scholen op godsdienstige grondslag moeten worden verboden. Dat meldt het tijdschrift Quest op basis van een enquête door TNS Nipo. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 13 november 2008 om 11:01


Scholingsaanbod leraren godsdienst/hvo

Leerkrachten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs kunnen dit schooljaar (2008-2009) gebruikmaken van een nieuw aanbod voor na- of bijscholing. Het ministerie van OCW heeft hiervoor subsidie verstrekt via het project ‘Scholing en organisatie g/hvo 2008’. Lees verder

Gepubliceerd door Lucy Beker op 21 augustus 2008 om 10:15


Stagiair terecht weg na uitdragen godsdienst

Het openbare Leidsche Rijn College heeft terecht het contract met een stagiair verbroken wegens het uitdragen van de eigen godsdienst. Dat blijkt uit de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, die oordeelt dat het college niet in strijd heeft gehandeld met de Algemene wet gelijke behandeling. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 21 augustus 2007 om 16:55


Kamer: ‘Godsdienst- en hvo-docenten betalen’

De Tweede Kamer wil dat docenten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs voortaan salaris krijgen van de overheid. Daarvoor moet de minister van onderwijs uiterlijk bij de voorjaarsnota van 2007 met een voorstel komen. Dat heeft de Kamer geëist in een motie die tijdens de begrotingsbehandeling met grote meerderheid werd aangenomen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 23 oktober 2006 om 14:39


Onderwijsraad over godsdienstles

De Onderwijsraad heeft op verzoek van minister Maria van der Hoeven van OCW een advies uitgebracht over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in het openbaar basisonderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 31 maart 2006 om 22:00


Scholen worstelen met godsdienstonderwijs

Veel openbare scholen worstelen met de godsdienstlessen, die zij wettelijk verplicht moeten faciliteren, zonder er inhoudelijk enige zeggenschap over te hebben. Zij willen af van de verplichting om voor dit ‘zendingsonderwijs’ tijd en ruimte beschikbaar te stellen. De scholen zien de kennisoverdracht over levensbeschouwingen meer als een onderdeel van het reguliere onderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 6 oktober 2005 om 16:23


School!Week natuurlijk ook in 2018!

Na het succes van de voorgaande edities van de School!Week, wordt deze landelijke campagneweek ook in maart 2018 georganiseerd. Doet u (weer) mee? Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 28 maart 2017 om 15:30


Studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt’

Tijdens de studiemiddag ‘Openbaar onderwijs verbindt!’ bij hogeschool De Kempel in Helmond zijn in workshops verschillende actuele kwesties aan bod gekomen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 22 maart 2017 om 23:37


Levenskunst in school van de toekomst

In de school van de toekomst wordt het vak ‘levenskunst’ gegeven. Hierin zal de nadruk liggen op de diversiteit aan opvattingen die er in de samenleving zijn. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op om 11:28


Concept School!: workshop over ontzuild onderwijs

Marleen Lammers, Ronald Bloemers en Eline Vrenken van VOS/ABB geven op het congres De Staat van het Onderwijs een workshop over het concept School!. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 10 maart 2017 om 14:15


ChristenUnie houdt stug vast aan verzuild onderwijs

Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie wil dat het openbaar onderwijs onderdeel wordt van het bijzonder onderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 8 maart 2017 om 16:08


Levensbeschouwing, juist in het openbaar onderwijs!

Het klopt dat je in een droomwereld leeft als je kinderen niets wilt bijbrengen over religie, zoals Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie in het AD zegt. Lees verder

Gepubliceerd door Hans Teegelbeckers op 2 maart 2017 om 12:33


Artikel 23 heeft segregerend effect

Het bijzonder onderwijs heeft onevenredig weinig leerlingen met een niet-Nederlandse culturele achtergrond. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 16 februari 2017 om 15:58