Zoekresultaten:


‘Godsdienstleraar kan moslimleerling beter overtuigen’

Een juf op een openbare basisschool kan een islamitische leerling minder goed overtuigen dan een godsdienstleraar op een islamitische school. Dat stelt promovenda Marietje Beemsterboer in NRC. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 12 juni 2018 om 11:39


College voor de rechten van de mens, 16 maart 2018: Centric B.V. discrimineerde een vrouw op grond van godsdienst bij de werving en selectie voor een traineeship.

Een vrouw is moslima en draagt vanwege haar geloof een hoofddoek . Zij solliciteerde naar een traineeship Junior Consultant bij Centric B.V. en werd uitgenodigd om op sollicitatiegesprek te komen. Centric B.V. zag daarna op haar curriculum vitae een foto … Lees verder

Gepubliceerd door Helpdesk VOS/ABB op 29 mei 2018 om 13:31


‘In openbaar onderwijs taboe op godsdienst’

Leraren in het openbaar onderwijs die niets van religie willen weten, moeten af van kennelijke vooroordelen. Dit stelt pedagoog en directeur Liesbet van Oosten van de DaVinci Academie. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 30 mei 2017 om 11:35


Enquête over godsdienst en levensbeschouwing

VOS/ABB en de christelijke profielorganisatie Verus houden een gezamenlijke enquête naar godsdienst en levensbeschouwing in het voortgezet onderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 29 maart 2017 om 11:31


Term ‘godsdienst’ niet op katholieke scholen

Er is in Nederland vrijwel geen katholieke school voor voortgezet onderwijs waar lessen over religie en levensbeschouwing onder de noemer ‘godsdienst’ vallen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 9 maart 2017 om 15:17


Godsdienst voor minder leerlingen van belang

Van de jongeren tussen 15 en 18 jaar zegt 45 procent een godsdienst aan te hangen. In 2010 was dat nog 51 procent, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 22 februari 2017 om 10:51


Godsdienstige en humanistische vorming verdienen het!

Het IMF adviseert het kabinet om miljarden extra te investeren, onder andere in het onderwijs. Prima idee. Laten we beginnen met een solide financiering van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare basisscholen! Lees verder

Gepubliceerd door Hans Teegelbeckers op 14 december 2016 om 15:18


Meer ruimte voor godsdienst in openbaar onderwijs

Religie en levensbeschouwing hebben de afgelopen jaren een grotere rol gekregen in het openbaar onderwijs. Dat vertelt Ritske van der Veen in DRS-Magazine. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 2 december 2016 om 10:06


‘Vooroordelen over godsdienstig vormingsonderwijs’

Openbare scholen hebben vooroordelen over protestants-christelijk vormingsonderwijs, vermoedt Leon Bal van het Protestants Centrum GVO. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 29 augustus 2016 om 17:17


Godsdienst en levensbeschouwing in 2032

Er moet aandacht zijn voor het belang van religie en levensbeschouwing in het openbaar en bijzonder onderwijs van nu en in 2032. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 26 mei 2016 om 13:44


College voor de rechten van de mens: verboden onderscheid op grond van godsdienst bij dragen sporthoofddoek tijdens gymles

Een leerling draagt om godsdienstige redenen een hoofddoek. De school staat het dragen van een hoofddoek tijdens de reguliere lessen toe maar niet tijdens de gymles. De leerling wil echter voldoen aan de godsdienstige voorschriften en regels en wil ook … Lees verder

Gepubliceerd door Helpdesk VOS/ABB op 1 oktober 2013 om 13:37


Godsdienstles openbare school

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 28 juni 2013 om 14:37


College voor de rechten van de mens: indirect onderscheid op grond van godsdienst

Een vrouw is moslim. Ze wil stage lopen op een Montessori school. Het College constateert dat de school het aanbod voor een stageplaats heeft ingetrokken omdat de stagiaire vanwege haar geloof mannen geen hand geeft. Daarmee heeft de stichting volgens … Lees verder

Gepubliceerd door Helpdesk VOS/ABB op 7 augustus 2012 om 12:18


Godsdienstles moet meer uitgaan van dialoog

Godsdienstonderwijs moet minder over feiten gaan en meer gericht zijn op de dialoog met leerlingen. Dat adviseert theoloog San van Eersel, die donderdag aan de Radboud Universiteit in Nijmegen is gepromoveerd op een onderzoek naar godsdienstles op katholieke basisscholen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 12 mei 2011 om 11:31


IKON over godsdienstles in openbaar onderwijs

Het IKON-programma LUX heeft aandacht besteed aan godsdienstonderwijs op een openbare en neutraal bijzonder basisschool. Wie de aflevering nog niet gezien heeft, kan die alsnog digitaal bekijken. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 16 maart 2009 om 11:25


Eenderde wil verbod op godsdienstig onderwijs

Eenderde van de Nederlanders vindt dat scholen op godsdienstige grondslag moeten worden verboden. Dat meldt het tijdschrift Quest op basis van een enquête door TNS Nipo. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 13 november 2008 om 11:01


Scholingsaanbod leraren godsdienst/hvo

Leerkrachten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs kunnen dit schooljaar (2008-2009) gebruikmaken van een nieuw aanbod voor na- of bijscholing. Het ministerie van OCW heeft hiervoor subsidie verstrekt via het project ‘Scholing en organisatie g/hvo 2008’. Lees verder

Gepubliceerd door Lucy Beker op 21 augustus 2008 om 10:15


Stagiair terecht weg na uitdragen godsdienst

Het openbare Leidsche Rijn College heeft terecht het contract met een stagiair verbroken wegens het uitdragen van de eigen godsdienst. Dat blijkt uit de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling, die oordeelt dat het college niet in strijd heeft gehandeld met de Algemene wet gelijke behandeling. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 21 augustus 2007 om 16:55


Kamer: ‘Godsdienst- en hvo-docenten betalen’

De Tweede Kamer wil dat docenten godsdienst- en humanistisch vormingsonderwijs voortaan salaris krijgen van de overheid. Daarvoor moet de minister van onderwijs uiterlijk bij de voorjaarsnota van 2007 met een voorstel komen. Dat heeft de Kamer geëist in een motie die tijdens de begrotingsbehandeling met grote meerderheid werd aangenomen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 23 oktober 2006 om 14:39


Onderwijsraad over godsdienstles

De Onderwijsraad heeft op verzoek van minister Maria van der Hoeven van OCW een advies uitgebracht over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in het openbaar basisonderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 31 maart 2006 om 22:00


Scholen worstelen met godsdienstonderwijs

Veel openbare scholen worstelen met de godsdienstlessen, die zij wettelijk verplicht moeten faciliteren, zonder er inhoudelijk enige zeggenschap over te hebben. Zij willen af van de verplichting om voor dit ‘zendingsonderwijs’ tijd en ruimte beschikbaar te stellen. De scholen zien de kennisoverdracht over levensbeschouwingen meer als een onderdeel van het reguliere onderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 6 oktober 2005 om 16:23


Geen richting, dan geen nieuwe school

De minister van OCW heeft de aanvraag voor de bekostiging van een iPad-school in Den Haag terecht afgewezen, vindt de Raad van State, omdat in de statuten geen richting is vermeld. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 20 juni 2018 om 16:47


Magazine Naar School! over onderwijs aan hoogbegaafden

Het zomernummer van magazine Naar School! gaat onder andere over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Andere onderwerpen: verminderen van werkdruk, communicatie met ouders en boeddhistisch vormingsonderwijs. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 12 juni 2018 om 00:50


Besluit structurele bekostiging g/hvo gepubliceerd

Er wordt gestreefd naar inwerkingtreding van het besluit met ingang van 1 oktober 2018, staat in een brief van onderwijsminister Arie Slob aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 7 juni 2018 om 13:15


Ministerraad akkoord met structurele bekostiging g/hvo

De ministerraad is vrijdag akkoord gegaan met de wettelijke verankering van structurele rijksbekostiging van godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) in de openbare basisscholen. Lees verder

Gepubliceerd door Drs. Martin van den Bogaerdt op 25 mei 2018 om 16:59