Waar moet toelaatbaarheidsverklaring aan voldoen?

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) heeft een factsheet gemaakt met daarin de eisen voor de toelaatbaarheidsverklaringen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs.

De factsheet is handig als u antwoord wilt op de vraag welke gegevens u nodig hebt voor het uitwisselen van toelaatbaarheidsverklaringen met het Basisregister Onderwijs (BRON). Ook bevat de factsheet een voorbeeld van een toelaatbaarheidsverklaring.

De informatie is bestemd voor samenwerkingsverbanden binnen het primair en het voortgezet onderwijs, scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs cluster 3 en 4 en softwareleveranciers.

Handreiking
Om scholen en samenwerkingsverbanden bij het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen te ondersteunen, hebben de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad in overleg met DUO en het ministerie van OCW een handreiking opgesteld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl