Aandacht van Plasterk voor Gay-Straight Alliances

Minister Ronald Plasterk van OCW heeft woensdag lesbo- en homoleerlingen op het oecumenische Baken Stad College in Almere bezocht. Het bezoek stond in het teken van Gay-Straight Alliances (GSA’s), waarmee leerlingen een veilig lesbo- en homoklimaat creëren. Lees verder

GSA’s zijn mede een nitiatief van de homobelangenorganisatie COC Nederland. In scholen voor voortgezet onderwijs in het hele land zijn er GSA’s. Het decembernummer van het VOS/ABB-blad Over Onderwijs besteedt aandacht aan de GSA van de openbare regionale scholengemeenschap Stad en Esch in Meppel. Directeur-bestuurder Peter de Visser zegt in het artikel in Over Onderwijs dat hij er enthousiast over is en dat meer scholen zich hier sterk voor moeten maken. 

Het bezoek van Plasterk aan de vmbo-school in Almere past in zijn beleid om problemen die homoseksuele jongeren en volwassenen ervaren te benoemen en om daar oplossingen voor te zoeken. VOS/ABB vindt dat een goed homobeleid op school past binnen de doelstellingen van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. In de kernwaarden van het openbaar onderwijs staan algemene toegankelijkheid en algemene benoembaarheid centraal.

Kamerdebat
Donderdag is er in de Tweede Kamer een debat over homoseksualiteit en het onderwijs. D66-Kamerlid Boris van der Ham zei voorafgaand aan het debat dat alle scholen verplicht moeten worden voorlichting over homoseksualiteit te geven. Zo zou het thema ook in islamitische en streng-christelijke scholen aan de orde moeten komen.

Van der Ham vindt dat de onderwijsinspectie erop moet toezien of scholen dit thema serieus nemen. Als scholen dat niet doen, zou het ministerie wat hem betreft de bekostiging moeten staken.

Klik hier voor het artikel in Over Onderwijs over Gay-Straight Alliances;

Klik hier voor een bericht over het bezoek van Plasterk op de website Almere Vandaag.