Aangepaste bekostiging LeerKracht in jaarrekening

Senior beleidsadviseur Bé Keizer van VOS/ABB geeft een toelichting op de manier waarop de aanpassing van de bekostiging moet worden verwerkt in de jaarrekening over 2009. Lees verder

Het gaat in de toelichting om de toekenning van extra middelen in december. De extra middelen staan in het kader van het Actieplan LeerKracht.

De toelichting kunt u downloaden uit de rechterkolom.

Informatie: Bé Keizer, 06-22939674, bkeizer@vosabb.nl

Bijlagen