Aangepaste stichtings- en opheffingsnormen

Het ministerie van OCW heeft de aangepaste stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs in 2008 gepubliceerd. Lees verder

Het betreft de vijfjaarlijkse vaststelling als bedoeld in de artikelen 77, 3e lid, en 153, 2e lid, van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). De normen treden in werking op 1 augustus 2008 en hebben feitelijk pas invloed vanaf de reguliere teldatum 1 oktober 2008. De normen zijn aangepast op basis van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) van 1 januari 2006.

Gelijktijdig met het vaststellen van de nieuwe stichtings- en opheffingsnormen voor alle gemeenten zijn de nieuwe opheffingsnormen vastgesteld voor de op grond van artikel 155 van de wet bepaalde delen van gemeenten.

Klik hier voor de aanpassingen.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl