Aanjaagpremie voor vmbo Schoonhovens College

Het vmbo van het openbare Schoonhovens College heeft een aanjaagpremie van 50.000 euro gekregen om het metaalonderwijs een duw in de rug te geven.

De aanjaagpremie komt van de Stichting Opleiding Ontwikkeling Metaalbewerking (OOM). Deze stichting ondersteunt vmbo’s en bedrijven die goede plannen hebben voor samenwerking. Het geld kan worden besteed aan bijvoorbeeld buitenschools leren, gastlessen, een practicumopstelling of materialen.

De financiële impuls van OOM heeft te maken met de tekorten op de arbeidsmarkt die de komende jaren worden verwacht als gevolg van de vergrijzing in onder andere de metaalsector. OOM wil dat meer vmbo-leerlingen voor de metaalrichting kiezen.

Contacten met bedrijven
Het Schoonhovens College wordt belicht in het komende fabruarinummer van magazine School! van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. In de rubriek Vijf vragen vertelt rector Berend Buddingh’ dat de Stichting Vrienden van het Schoonhovens College met ruim 90 bedrijven uit de regio samenwerkt.

‘Doel van die stichting is het onderwijs zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beroepspraktijk. De stichting werft fondsen om te zorgen dat de machines in onze lokalen altijd up-to-date zijn, zodat de jongeren leren werken met het juiste materiaal’, aldus Buddingh’.

Door de sterke contacten met het bedrijfsleven heeft het Schoonhovens College volgens hem nooit moeite om stagiairs te plaatsen.

Het februarinummer van magazine School! verschijnt op donderdag 13 februari.