Aanmelden voor dr. Mommersprijs tot 15 september

Scholen voor primair onderwijs kunnen zich tot 15 september aanmelden voor de dr. Mommersprijs. Lees verder

Deze prijs van CPS Onderwijsontwikkeling en Uitgeverij Zwijsen is bedoeld voor excellente scholen die uitblinken in reken- en taalonderwijs.

Bij de tweede editie van de dr. Mommersprijs staan begrijpend lezen en technisch lezen centraal. Deelname staat open voor alle scholen in het primair onderwijs, dus zowel voor reguliere basisscholen als voor scholen voor speciaal basisonderwijs.

Meer informatie over deelname vindt u op de website www.mommersprijs.nl.