Aanmelden voor kortlopend onderwijsonderzoek

Scholen en andere instellingen die kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek willen laten doen, kunnen zich daar tot 1 november voor aanmelden. Lees verder

Het ministerie van OCW heeft de afgelopen jaren telkens 900.000 euro beschikbaar gesteld voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek. Elk jaar is er de mogelijkheid nieuwe aanvragen in te dienen.

Dat kan bij het Uitvoerend Secretariaat LPC-Onderwijsonderzoek (USO). Meer informatie staat op www.kortlopendonderzoek.nl.