‘Aanmeldsysteem Nijmegen mag volgens artikel 23’

In het nieuwe aanmeldsysteem voor basisschoolleerlingen dat de gemeente Nijmegen onlangs heeft geïnitieerd, blijft de keuzevrijheid voor ouders gehandhaafd. Dat is een van de antwoorden van minister Ronald Plasterk op Kamervragen van Bas van der Vlies (SGP). Lees verder

In de gemeente Nijmegen is met alle schoolbesturen afgesproken dat er in principe bindende schooladviezen komen voor ouders die hun kind aanmelden. Uitgangspunt is dat kinderen naar school gaan in de wijk waarin zij wonen. Dit moet ertoe leiden dat basisschoolleerlingen met verschillende sociaal-maatschappelijke en culturele achtergronden meer met elkaar in contact komen.

Fractievoorzitter Van der Vlies had Kamervragen gesteld, omdat hij vindt dat het Nijmeegse systeem op gespannen voet staat met grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs. Plasterk antwoordt dat ouders altijd kunnen aangeven dat hun voorkeur uitgaat naar een bepaalde denominatie en dat ze desnoods een beroep kunnen doen op een hardheidsclausule.

Gedwongen naar islamschool?
Ook de VVD-Kamerleden Ineke Dezentjé Hammink-Bluemink en Paul de Krom hadden de minister gevraagd of artikel 23 in het geding was. Zij vroegen zich onder meer af of ouders gedwongen kunnen worden hun kind naar een islamitische school te sturen. De minister ontkent dat dit kan gebeuren.

PVV-Kamerlid Martin Bosma had eveneens Kamervragen gesteld. De partij van Geert Wilders vindt dat met het Nijmeegse systeem allochtone ouders worden beloond voor hun ‘laksheid’. De PVV stelt dat allochtone ouders vaak te laat zijn met de aanmelding van hun kind, terwijl autochtone ouders wel snel en adequaat zouden handelen. Plasterk antwoordt dat hier niets over bekend is.

Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen van de SGP

Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen van de VVD

Klik hier voor de antwoorden op de Kamervragen van de PVV