Aanpak geweld zaak van school zelf

Scholen moeten zelf kunnen uitmaken hoe ze omgaan met geweld. VOS/ABB wil dit standpunt benadrukken na de uitlatingen van inspecteur-generaal voor het onderwijs Kete Kervezee en de reactie daarop van minister Maria van der Hoeven van OCW. Lees verder

Kervezee

zei afgelopen zondag in discussieprogramma Buitenhof dat

openheid over geweldsincidenten op scholen de problematiek beter

bespreekbaar kan maken. Geweld komt steeds vaker voor, ook in het

onderwijs. Vroeger waren er maandelijks incidenten, nu wekelijks.

‘Laten we hier niet aan wennen’, aldus Kervezee. Zij stelde

voor scholen te verplichten geweld te rapporteren, zoals

bedrijven arbo-rapportages moeten maken.

Minister

Maria van der Hoeven van OCW ziet weinig in de oproep van Kervezee. De

minister wijst erop dat de onderwijsinspectie al moet letten op pesten

op school, dat er al een meldpunt is voor seksuele intimidatie en dat

een meldpunt voor radicale uitingen er aan zit te komen. Dit zei de

minister tegen persbureau ANP.

Het

standpunt van VOS/ABB is dat geweldsaanpak in de kern een zaak van de

school zelf is. Dit veronderstelt dat scholen zelf hebben

nagedacht hoe hier mee om te gaan. Ook moeten scholen zelf

beslissen hoe ze preventief optreden en

hoe ze melding maken van geweldsincidenten.

Voorschrijven heeft geen zin. De school maakt hierin eigen beleid.

Daarbij

tekent VOS/ABB wel aan dat de inspectie in deze problematiek een

rol speelt. De inspectie kan toetsen welk beleid een school

heeft en of de cultuur binnen de school hierbij aansluit. In

analogie van de vertrouwensinspecteur bij seksuele intimidatie kan

VOS/ABB zich erin vinden dat leerlingen, ouders en leerkrachten bij de

inspectie terechtkunnen als zij het niet eens zijn met de aanpak van de

school.

Interview met inspecteur-generaal Kervezee in Buitenhof