Aansluitende uitkering BBWO ingekort

VOS/ABB meldde onlangs dat de vakbonden en de minister van OCW een afspraak hebben gemaakt over de aanpassing van het Besluit Bovenwettelijke Werkloosheidsuitkering Onderwijspersoneel (BBWO) aan de huidige Werkloosheidswet (WW). Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de duur van de bovenwettelijke aansluitende uitkering. Lees verder

De aanpassing luidt als volgt:

Voor werknemers van 50 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 63 jaar.Voor werknemers van 51 en 52 jaar loopt de bovenwettelijke uitkering maximaal tot 64 jaar. Indien betrokkene 53 jaar of ouder is loopt de aansluitende uitkering tot aan de leeftijd van 65 jaar. De hoogte van deze aansluitende uitkering is 70 procent van  het maximumdagloon.

Het wetgevingstraject is afgerond. De nieuwe regeling is met ingangsdatum 1 januari 2008 in het Staatsblad gepubliceerd .

Senior beleidsmedewerker Frans Smidt van VOS/ABB publiceerde in juni op deze website een achtergrondartikel over de aanpassingen de WW en de BBWO. Dit artikel vindt u in de rechterkolom.

Meer informatie: Frans Smidt, 0348-404803, fsmidt@vosabb.nl

Bijlagen