Aansluiting vmbo op havo en mbo moet beter

De aansluiting van vmbo-tl op havo en mbo kan veel beter. Goede aansluiting vraagt om samenwerking tussen de aanleverende en ontvangende scholen. Dat concludeert de VO-raad in een advies aan staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

De VO-raad baseert het advies op meer dan 60 gesprekken met vmbo-, mbo-, en havo-afdelingen en interviews met leerlingen. Daaruit volgen een aantal aanbevelingen om de knelpunten aan te pakken.

Lees meer op de website van de VO-raad.