Aansprakelijkheid zit in onverwachte hoekjes

Tijdens de VOS/ABB-themabijeenkomst over aansprakelijkheidskwesties werd duidelijk dat kleine details van groot belang kunnen zijn. Lees verder

VOS/ABB organiseerde deze bijeenkomst samen met verzekeringspartner Aon naar aanleiding van de onduidelijkheid die vorig jaar ontstond over waveboarden onder schooltijd. Sommige scholen verboden deze nieuwe rage, die met name basisschoolleerlingen populair werd, terwijl andere scholen het al of niet op aparte gedeelten van het schoolplein toelieten. De onzekerheid had te maken met de vraag of het bevoegd gezag van de school in het geval van aansprakelijkheid bij een ongeluk verzekerd zou zijn. Niet alleen juridische en verzekeringstechnische kwesties kwamen aan bod, maar ook risicomanagement als onderdeel van aansprakelijkheid. Dit is een thema waarop ook VOS/ABB Consulting zeer actief en deskundig is.

Voormalig algemeen directeur Peter van Loon van het openbaar primair onderwijs in Capelle en Krimpen aan den IJssel (OPOCK), die sinds kort zelfstandig adviseur is, vertelde hoe belangrijk het is dat ook onderwijsorganisatie beschikken over risicoanalyses. Het kernbegrip in zijn verhaal was ‘bewustwording’. Pas wanneer een organisatie zich bewust is van de risico’s, kunnen er kansen worden benut. Een organisatie die vooral risicomijdend opereert, kan zich volgens hem niet goed ontwikkelen. Het verhaal van Van Loon werd in een meer theoretisch kader geplaatst door consultant Jiska Wijker van Aon.

Advocaat en universitair docent Brechtje Paijmans gaf een presentatie over juridische en verzekeringstechnische aansprakelijkheidskwesties. Zij liet aan de hand van aansprekende voorbeelden zien hoe kleine details hierin al van belang kunnen zijn. Ook werd uit haar verhaal duidelijk dat er verschil in jurisprudentie is over vergelijkbare gevallen. Bovendien maakte zij concreet hoe de wet in sommige gevallen voor het gevoel onredelijke situaties rond aansprakelijkheid kan veroorzaken. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een dief schade oploopt als gevolg van voorzieningen van degene waar hij of zij inbreekt. Niet de inbreker, maar degene bij wie wordt ingebroken kan dan aansprakelijk worden gesteld.