Aanstelling in twee functies

In sommige gevallen kan een schoolbestuur een werknemer in 2 functies aanstellen. Hiertoe zijn twee uitzonderingen gemaakt op de regeling in het Kaderbesluit rechtspositie PO. Lees verder

De regeling in het Kaderbesluit houdt in dat een werknemer maar in één functie aangesteld kan worden. Hierop zijn 2 uitzonderingen gemaakt.

een werknemer kan in 2 onderwijsondersteunende functies worden aangesteld of in een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie, als er een verschil is van meer dan 3 schalen tussen beide functies. In onderstaande tabel is aangegeven welke onderwijsgevende en onderwijsondersteunende functies gecombineerd kunnen worden.
Een werknemer kan in 2 onderwijsondersteunende functies of een onderwijsondersteunende en een onderwijsgevende functie worden aangesteld, ongeacht de schalen, als betrokkene minder dan 35% arbeidsongeschikt is.

Het Kaderbesluit  zal op korte termijn worden aangepast om het ook weer mogelijk te maken om 2 onderwijsgevende functies uit te oefenen, t.w. de normfunctie leraar basisonderwijs (schaal LA) en de normfunctie leraar speciaal basisonderwijs (LB). Vooruitlopend hierop kan dit al toegepast worden.

Andere combinaties zoals :
-directeur en leraar;
– leraar basisonderwijs en leraar speciaal- of voortgezet speciaal onderwijs;
– leraarondersteuner (schaal 7) en leraar basisonderwijs (LA) en
-niet-normfunctie leraar LA en een niet-normfunctie leraar LB
zijn niet mogelijk.

Informatie: helpdesk, tel. 0348 405 250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl