Aantal basisscholen neemt steeds sneller af

Door fusie en opheffing zijn de afgelopen vijf jaar 289 basisscholen of nevenvestigingen verdwenen. Er kwamen in die periode door samenvoeging of stichting in totaal 46 scholen bij. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond (AOb) op basis van cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW.

Het tempo waarin scholen verdwijnen gaat steeds sneller. De scholen verdwijnen in het hele land. Niet alleen de dorpsschool op het platteland verdwijnt, maar ook in verstedelijkte gebieden zakken grote scholen bijvoorbeeld door vergrijzing van buurten onder de relatief hoge opheffingsnorm.

De afname van het aantal basisscholen gaat steeds sneller. Verdwenen er in 2010 nog 35 scholen, in 2013 waren dat er 97.

Nieuwe scholen
Nieuwe scholen verrijzen in kinderrijke nieuwbouwwijken. Ook zien kleine richtingen uitbreidingsmogelijkheden (evangelisch, algemeen bijzonder, islamitisch). Kijkend naar alle fusie- en reorganisatieplannen bij schoolbesturen, is de verwachting dat de afname van het aantal scholen de komende jaren zal toenemen.