Aantal eerstejaars op pabo’s toegenomen

De populariteit van de pabo’s groeit. Het aantal inschrijvingen bij de pabo’s ligt fors hoger dan in het afgelopen studiejaar. Lees verder

Uit cijfers van de HBO-raad en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het aantal inschrijvingen dit studiejaar met meer dan duizend toegenomen tot ruim 7600. Daarmee is de pabo de meest populaire opleiding in het hoger beroepsonderwijs. Het is voor het eerst sinds jaren dat het aantal eerstejaars op de pabo’s is gestegen.

Volgens de HBO-raad hangt de groei van het aantal inschrijvingen samen met de economische crisis. In tijden van crisis wordt de overheid en daarmee het onderwijs over het algemeen gezien als een sector met baangarantie.