Aantal openbare besturen gehalveerd

Het aantal openbare schoolbesturen is sinds 2000 gehalveerd, maar dat is niet ten koste gegaan van de kleinschaligheid van de scholen. Dat meldt senior beleidsmedewerker Maurits Huigsloot van het Expertisecentrum Openbaar Onderwijs (ECOO) van VOS/ABB. Lees verder

Huigsloot laat met uitgebreid cijfermateriaal zien dat schaalvergroting op vestigingsniveau veel minder sterk heeft plaatsgehad dan de media ons willen doen geloven. Zeker in het primair onderwijs is dat niet het geval. Daar is het gemiddelde aantal leerlingen per school gelijk gebleven.

Het voortgezet onderwijs laat wel schaalvergroting op vestigingsniveau zien, maar het gemiddelde leerlingenaantal van 740 per vestiging maakt duidelijk dat er van een wildgroei aan ‘leerfabrieken’ volstrekt geen sprake is. 

In het tweede nummer van Over Onderwijs van dit jaar geeft Huigsloot een toelichting op deze kwestie. Klik hier.

Hij heeft ook het cijfermateriaal in grafieken verwerkt, met daarbij een verhelderende toelichting. Zie het pdf-document in de rechterkolom.

Informatie: Maurits Huigsloot, 0348-405271, mhuigsloot@vosabb.nl

Bijlagen