Aantal verouderde katernen vervallen

De katernenreeks van VOS/ABB is de afgelopen tijd geactualiseerd. Dat betekent dat u een aantal oude katernen als vervallen kunt beschouwen. Lees verder

Primair onderwijs: vanwege het verschijnen van katern nr. 8 ‘Toelating en verwijdering leerlingen PO’ en katern nr. 10 ‘Algemene wet bestuursrecht (Awb)’ kunnen de volgende exemplaren uit de verzamelband Juridische Zaken vervallen: 

* Katern Juridische Zaken A ‘Toelating en verwijdering leerlingen PO-special’
* Katern Juridische Zaken 1 ‘Bezwaarschriftenprocedure volgens de Algemene wet bestuursrecht voor PO en VO’

In verband met de invoering van de lumpsumbekostiging in het primair onderwijs kan ook katern A ‘Verzilveren van formatierekeneenheden PO-special’ uit de verzamelband Personeelsbeleid worden verwijderd.

  In de nieuwe katernenreeks is nummer 7 geschreven voor het voortgezet onderwijs. Het primair onderwijs ontvangt hiervan geen exemplaar.

  Voortgezet onderwijs: vanwege het verschijnen van katern nr. 9 ‘Toelating en verwijdering leerlingen VO’ en katern nr. 10 ‘Algemene wet bestuursrecht (Awb)’ kunnen de volgende exemplaren uit de verzamelband Juridische Zaken vervallen:

  * Katern Juridische Zaken B ‘Toelating en verwijdering leerlingen VO-special’
  * Katern Juridische Zaken 1 ‘Bezwaarschriftenprocedure volgens de Algemene Wet Bestuursrecht voor PO en VO’
   
  In de nieuwe katernenreeks zijn nummers 6 en 9 geschreven voor het primair onderwijs. Het voortgezet onderwijs ontvangt geen exemplaar van nummer 6. Abusievelijk is nummer 9 wel aan het vo verzonden. U kunt dit exemplaar als niet verzonden beschouwen.

  Klik hier voor de katernenreeks

  Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl