Aantal voortijdig schoolverlaters daalt fors

Het gaat lukken om in deze kabinetsperiode het aantal voortijdig schoolverlaters met 35.000 omlaag te brengen. Dat zegt staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW. Lees verder

Het ministerie meldt dat in het  afgelopen schooljaar 42.600 leerlingen voortijdig de school verlieten, zonder startkwalificatie. Dat waren er ruim 4000 minder dan het jaar daarvoor.

Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlater is een van de speerpunten van het kabinet. In 2012 moet het aantal zijn gehalveerd van 71.000 tot 35.000. Ten opzichte van het peiljaar 2005/2006 is de gerealiseerde daling over het afgelopen schooljaar circa 20 procent. Daarmee is bijna 80 procent van de totale doelstelling gerealiseerd, meldt OCW. Als wordt gekeken naar de vier grote steden, dan doet Amsterdam het het best met een afname van 37 procent, gevolgd door Den Haag (-26%), Rotterdam (-18%) en Utrecht (-11%).

Ook blijkt uit de voorlopige cijfers dat de kwalificatieplicht, die bepaalt dat jongeren zonder startkwalificatie tot hun achttiende verjaardag verplicht onderwijs moeten volgen, goed werkt. Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt vooral bij de 15- tot en met 17-jarigen.