Aantal voortijdig schoolverlaters daalt

Het aantal voortijdig schoolverlaters daalt en die daling is het grootst in het voortgezet onderwijs. Dat blijkt uit cijfers die het ministerie van OCW deze week heeft bekendgemaakt. Lees verder

Het gaat om de definitieve cijfers over schooljaar 2008-2009. In dat schooljaar zijn in totaal 41.785 leerlingen voortijdig met hun opleiding gestopt. Een kwart van hen is afkomstig uit het voortgezet onderwijs: 10.183 scholieren haakten daar af. De rest van de voortijdig schoolverlaters (vsv) komt uit het mbo en vavo. De gemiddelde daling is 20 procent, maar in het voortgezet onderwijs is de schooluitval ten opzichte van het peiljaar 2005-2006 met 30 procent verminderd.

Hiermee is op landelijk niveau de doelstelling gehaald. Die doelstelling houdt in dat in 2012 de schooluitval moet zijn beperkt tot in totaal 35.000. In 2001-2002 stond de teller nog op rond de 70.000. ‘We zijn dus op de goede weg’, aldus het ministerie. In de vsv-verkenner kunt u de resultaten per gemeente, per regio en per school bekijken.