Aanvalsplan van Taskforce Utrechts vmbo

De Taskforce Utrechts vmbo heeft donderdag zijn aanvalsplan gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat vmbo’s in de stad Utrecht maximaal 600 leerlingen mogen hebben en dat er snel een opvangvoorziening moet komen voor de meest problematische leerlingen. Lees verder

De Taskforce stelt ook voor om voor de stad Utrecht een extra Jeugd Advies Team voor jongeren tussen 12 en 23 jaar te formeren. Verder staat in het aanvalsplan dat vmbo’s zich moeten ontwikkelen tot moderne vakscholen. Het plan moet ervoor zorgen dat leerlingen in Utrecht een keuze houden tussen verschillende goede vmbo-scholen.

De vmbo’s in de stad Utrecht heeft te kampen met een gestaag dalend leerlingenaantal. Autochtone ouders en een groeiende groep allochtonen kiezen voor onderwijs in een van de buurgemeenten. De meest problematische leerlingen blijven achter op de stads-vmbo’s, die daardoor een steeds slechter imago krijgen.

Deze ontwikkeling was voor onderwijswethouder Rinda den Besten aanleiding om de Taskforce Utrechts vmbo in het leven te roepen. Voorzitter van de taskforce is Pieter Winsemius, die onlangs namens de wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid een plan lanceerde dat sterk lijkt op wat nu in Utrecht is gepresenteerd. Zie het gerelateerde nieuwsbericht in de rechterkolom.

In de Taskforce Utrechts vmbo zitten naast onderwijswethouder Rinda den Besten en voorzitter Pieter Winsemius, bestuursvoorzitter Jelle Kaldewaij van het bij VOS/ABB aangesloten NUOVO, zijn collega Andr de Jong van de confessionele Willibrord Stichting, bestuurslid Bernard Franssen van ROC Midden-Nederland en oud-politiechef Peter Vogelzang.

In het eerstvolgende nummer van Over Onderwijs, dat in maart uitkomt, staat een interview met NUOVO-voorzitter Jelle Kaldewaij over de Taskforce Utrechts vmbo. De online versie van het aanvalsplan van de Taskforce Utrechts vmbo staat in de rechterkolom van dit bericht.

Informatie: Betty Smits-van Sonsbeek, 06-22939680, bsmits@vosabb.nl

Bijlagen