Aanvraag bovenwettelijke uitkering

Bij (gedeeltelijk) ontslag bestaat de mogelijkheid om naast een werkloosheidsuitkering een bovenwettelijke uitkering te krijgen. Dit kan op grond van het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel (BBWO). Lees verder

Sinds 1 april 2007 voert Loyalis de bovenwettelijke werkloosheidsregeling uit. Vanaf heden kunnen werknemers die ontslagen worden of van wie de benoeming of aanstelling (deels) eindigt, hun bovenwettelijke uitkering (BBWO-uitkering) aanvragen via de digitale aanvraagmodule op www.bovenwettelijkeww.nl. Dit is een snelle, eenvoudige en veilige manier, waar wij u graag op attenderen.

De ‘reguliere’ wettelijke WW-uitkering blijven de ex-werknemers zelf aanvragen via het Centrum van Werk en Inkomen (CWI) bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Het digitaal aanvragen sluit aan bij de mogelijkheid voor uitkeringsgerechtigden om het maandformulier digitaal bij Loyalis aan te leveren. Reeds 70 procent van de uitkeringsgerechtigden maakt gebruik van het digitale maandformulier. Voor meer informatie en vragen kunt u bellen met de Adviesdesk van Loyalis: 045-5796996.

Informatie: Helpdesk 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl