Aardgasmiljoenen voor nascholing VVE

Staatssecretaris Sharon Dijksma van OCW stelt 35 miljoen euro beschikbaar voor nascholing van ruim 15.000 peuterleidsters, leidsters in de kinderopvang en leerkrachten uit groep 1 en 2 van de basisschool. De nascholing richt zich op voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Lees verder

Het extra geld komt uit de aardgasbaten. De impuls maakt deel uit van het project Vversterk. Het geld is voor een deel ook bedoeld om onder anderen managers in het onderwijs in staat te stellen VVE binnen hun organisaties te verankeren.

Klik hier voor een uitgebreider bericht op de website van het ministerie van OCW.