ABP heeft dekkingsgraad weer ruim op orde

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) heeft zijn dekkingsgraad weer op orde. Met 112 procent zit het ABP weer ruim boven het wettelijk vereiste minimum van 105 procent. Hiermee lijkt het ABP de problemen als gevolg van de economische crisis, waardoor de dekkingsgraad onder het wettelijke minimum was gezakt, te boven. Lees verder

Het ABP maakte donderdag de dekkingsgraad bekend op basis van de gegevens over het eerste kwartaal van dit jaar. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen de bezittingen en de verplichtingen van een pensioenfonds. Dat de graad nu op 112 procent staat, betekent dat het ABP voor elke euro die moet worden uitgekeerd, 1,12 euro beschikbaar heeft.

Volgens ABP is de toename van de dekkingsgraad vooral te danken aan een afname van de waardering van de verplichtingen, maar ook aan een toename van de bezittingen. De waardering, van de nu en in de toekomst uit te keren pensioenen, nam vergeleken met het laatste kwartaal van vorig jaar met 11 miljard euro af. ‘Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de rente die ABP hanteert voor het berekenen van die verplichtingen’, aldus ABP.

Het ABP beheert onder meer de onderwijspensioenen.

Klik hier voor het kwartaalbericht van het ABP.