ABP kruipt weer boven vereiste dekkingsgraad

De dekkingsgraad van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ligt met 105 procent weer boven de vereiste dekkingsgraad. Dit betekent dat het ABP niet op onder meer de onderwijpensioenuitkeringen hoeft te korten, zoals aanvankelijk wel werd gevreesd. Lees verder

Aan het eind van het vierde kwartaal van 2010 stond de dekkingsgraad van het ABP afgerond op 105 procent. Dat was ten opzichte van het derde kwartaal een stijging van 11 procentpunt.

Het ABP meldt dat de dekkingsgraad in het vierde kwartaal was opgelopen naar afgerond 107 procent. Maar na verwerking van de meest recente prognoses van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over de hogere levensverwachting, stelde het ABP de dekkingsgraad vast op afgerond 105 procent. Bij deze stand hoeft er volgens het ABP niet gekort te worden op de pensioenaanspraken en -uitkeringen. 

Het pensioenfonds meldt verder dat de bezittingen voor het vierde kwartaal op rij toenemen. De teller stond aan het einde van 2010 op 237 miljard euro. Het rendement over het vierde kwartaal bedroeg 2,8 procent (6,3 miljard euro). Over heel 2010 bedroeg het behaalde rendement 13,5 procent (28,0 miljard euro). 

Het ABP profiteert van de betere resultaten op de beurs en de licht gestegen rente.