ABP-premie stijgt in 2013 met tientjes per maand

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verhoogt de pensioenpremie in 2013 met 1,3 procent naar 25,4 procent. Ook meldt het ABP dat het de pensioenen volgend jaar waarschijnlijk met 0,5 procent verlaagt. Lees verder

De premie wordt voor 70 procent betaald door de werkgever en voor de resterende 30 procent door de werknemer. Voor een gemiddelde deelnemer met een brutomaandsalaris van 3400 euro betekent de premiestijging volgens het ABP maandelijks ongeveer bruto 10 euro extra. De werkgever gaat per maand per deelnemer ruim 23 euro extra betalen.

Het ABP legt uit dat de premiestijging samenhangt met de gestegen levensverwachting, de samenstelling van het deelnemersbestand en de eisen die de toezichthouder De Nederlandsche Bank stelt voor de dekkingsgraad.

Tegelijkertijd met de premieverhoging zullen de pensioenen van het ABP in 2013 waarschijnlijk met 0,5 procent omlaag gaan. Dat heeft te maken met de dekkingsgraad. Het ABP baseert zich hierbij op de situatie van eind november.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur.