ABP verlaagt pensioenpremie naar 21,6%

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) verlaagt per 1 januari 2014 de pensioenpremie van 25,4 naar 21,6 procent van het pensioengevend salaris. Het ABP is het fonds van onder andere de onderwijspensioenen.

De daling heeft te maken met de verlaging van het opbouwpercentage van 2,05 naar 1,95. Dit is onderdeel van de wijziging van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Daarnaast komt een deel van de tijdelijke verhoging van de premieopslag die onderdeel is van het herstelplan te vervallen. De resterende herstelopslag in de premie wordt daarmee per 1 januari 3,0 procent.

In 2014 zal op basis van de dekkingsgraad op 31 oktober jongstleden geen indexering van de pensioenen plaatsvinden. Of het ABP de pensioenen in 2014 opnieuw moet verlagen, hangt af van de dekkingsgraad op 31 december 2013. De dekkingsgraad moet minimaal 104,2 procent zijn. Op 31 oktober lag de dekkingsgraad daarboven, maar het is nog niet zeker of dat op 31 december nog het geval zal zijn.

Meer informatie staat op de website van het ABP.