Acceptatieplicht met behoud artikel 23

De discussie over de acceptatieplicht lijkt eindelijk in beweging te komen met een initiatiefwetsvoorstel van PvdA, D66, GroenLinks en SP. Laten we hopen dat dit poldercompromis brede steun krijgt in de Tweede Kamer, inclusief CDA, VVD én de kleine christelijke partijen. Lees verder

Het is alweer een jaar geleden dat uit onderzoek in opdracht van de SP naar voren kwam dat óók bijzondere scholen acceptatieplicht willen. Afgelopen zomer werd bekend dat de meeste Nederlandse ouders dat ook willen, zo valt na te lezen in de Onderwijsmeter 2005 die in opdracht van CDA-minister Maria van der Hoeven van OCW werd gepubliceerd.

Het initiatiefwetsvoorstel, dat nu in de Tweede Kamer ligt, gaat ervan uit dat alle scholen, dus ook de protestants-christelijke, rooms-katholieke en islamitische, in principe alle leerlingen moeten accepteren. De indieners van het voorstel maken een uitzondering voor scholen op streng-religieuze basis, zoals de reformatorische. Grondwetsartikel 23 over de vrijheid van onderwijs kan op deze wijze dus standhouden. Zoals bekend hechten het CDA en de kleine christelijke partijen grote waarde aan dit artikel uit 1917.

Het is verheugend dat het voorstel mede is ingediend door regeringspartij D66. Nu artikel 23 kan standhouden, zou er voor het CDA en ook voor de kleine christelijke partijen geen belemmering meer hoeven zijn om het voorstel te steunen. Het gaat er immers om dat scholen met publiek geld wordt gefinancierd, en dan mogen alle ouders verwachten dat de scholen geen barrières opwerpen.

Het is te hopen dat ook coalitiepartner VVD een duidelijk positief standpunt durft in te nemen, ondanks de recente felle discussie binnen die partij over artikel 23 tussen Hans Wiegel en Ayaan Hirsi Ali. Vanuit het liberale gedachtegoed zou het logisch zijn dat de hele VVD, inclusief Wiegel, dit voorstel enthousiast omarmt. Artikel 23 blijft immers overeind.

Er is al een positieve ontwikkeling naar een meerderheid in de Tweede Kamer. Margot Kraneveldt van de LPF steunt het voorstel van harte. Zij doet haar best om haar fractiegenoten ervan te overtuigen dat het nodig is acceptatieplicht in het hele onderwijs in te voeren. Als Kraneveldt in haar missie slaagt, heeft het voorstel de steun van 71 Kamerleden.

Daarom doe ik een dringende oproep aan CDA, VVD, ChristenUnie en SGP om – met behoud van artikel 23 – in principe alle scholen open te stellen voor iedereen. Daar kan toch niemand op tegen zijn?