Achterstallig onderhoud vergt miljarden

Er is bijna 7 miljard euro nodig voor hoognodige aanpassingen aan schoolgebouwen. De NOS meldt dat dit blijkt uit een onderzoek onder schoolleiders in opdracht van het ministerie van OCW.

De NOS laat onder anderen VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus op de uitkomst van het onderzoek reageren. Zij wijst op de komende doordecentralisatie van het buitenonderhoud in het primair onderwijs. Er gaat dan 158 miljoen euro per jaar van de gemeenten naar de schoolbesturen, die zelf verantwoordelijk voor worden voor het buitenonderhoud van hun gebouwen.

Straus relativeert echter ook de uitkomst van het onderzoek door te stellen dat de benaderde schoolleiders al hun wensenlijstjes op tafel hebben gelegd, waardoor het benodigde bedrag voor gebouwenonderhoud wel erg hoog zou zijn.

De NOS meldt verder dat de oppositiepartijen SP en D66 voor snelle actie pleiten. SP-Kamerlid Jasper van Dijk roept het kabinet op in de verbetering van schoolgebouwen te investeren. Hij benadrukt dat al jaren bekend is dat veel gebouwen er slecht aan toe zijn. D66-Kamerlid Paul van Meenen noemt de uitkomsten van het onderzoek schokkend maar niet verrassend.

Staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat in een reactie aan de NOS weten dat de gemeenten het geld dat ze voor het onderhoud van schoolgebouwen krijgen, daar ook voor moeten gebruiken. Het gaat om 1,5 miljard euro per jaar. Dat budget is echter niet geoormerkt. De gemeenten mogen het dus ook aan andere zaken of niet besteden.