Actie in het onderwijs: stem voor goed lokaal onderwijsbeleid!

Het onderwijsbeleid van gemeenten is zelden een item bij de plaatselijke verkiezingen. “Ten onrechte”, vinden Walter Dresscher en Philip Geelkerken, respectievelijk voorzitter van de Algemene Onderwijsbond en directeur van VOS/ABB, de besturenorganisatie van openbare en algemeen toegankelijke scholen. “Gemeenten nemen namelijk een belangrijke positie in als het gaat om bijvoorbeeld de huisvesting van scholen, het bestuur van het openbaar onderwijs of brede scholenvorming.” Zij roepen daarom met een brochure hun leden op om in de aanloop naar 7 maart én tijdens de collegevorming extra aandacht te vragen voor plaatselijke onderwijskwesties. Lees verder

Speciale aandacht vragen beide organisaties voor de onderwijshuisvesting en de verzelfstandiging van het openbaar onderwijs. Gemeenten zijn namelijk verantwoordelijk voor de scholenbouw in basis-  en voortgezet onderwijs. Al jarenlang geven gemeenten minder aan scholenbouw uit dan wat zij daarvoor in het gemeentefonds krijgen. Afgelopen jaar stond er in totaal 1 miljard euro op de gemeentebegrotingen, terwijl er rond de 1,3 miljard aan scholenbouwgeld naar de gemeenten toegaat. Natuurlijk zijn er voorbeelden van gemeenten die echt werk maken van aantrekkelijke schoolgebouwen, maar op veel plaatsen wordt veel minder geld besteed onderwijshuisvesting dan de bedoeling is. “Iedereen roept dat ‘ie onderwijs heel belangrijk vindt”, zegt voorzitter Walter Dresscher van de AOb. “Maar als puntje bij paaltje komt, en het geld verdeeld moet worden, winnen er vaak andere dingen.”

In toenemende mate zien we dat gemeenten het openbaar onderwijs verzelfstandigen. De laatste jaren vooral in de vorm van een openbare stichting, met een bovenschools manager en een eigen ondersteunend bureau. “De verzelfstandigingsoperaties verlopen met wisselend succes”, constateert Philip Geelkerken van de VOS/ABB. “In sommige gemeenten is er geen vuiltje aan de lucht; in andere gemeenten verloopt dit minder soepel, bijvoorbeeld als het gaat over de hoogte van de zogenoemde bruidschat die de nieuwe stichting van de gemeente moet meekrijgen.” Het proces van verzelfstandiging van het openbaar onderwijs is nog maar net begonnen en voltrekt zich  in alle stilte. Geelkerken: “Reden genoeg om dat in uw gemeente kritisch te volgen.”

De Algemene Onderwijsbond (75.000 leden) en de VOS/ABB (vertegenwoordiger van 400 schoolbesturen) sturen deze weken met hun bladen een beknopte brochure mee, waarin zij hun leden oproepen om bij de gemeenteraadsverkiezingen extra te letten op onderwijsitems.

Onderwijsuitgaven gemeenten 2005

Huisvesting scholen                  1.000 miljoen euro  

Openbaar onderwijs               2.300 miljoen euro  

Bijzonder onderwijs                  100 miljoen euro  

Educatie                             200 miljoen    euro   

Overig*                           1.200 miljoen euro  

totaal                             4.800 miljoen euro

*bij overige uitgaven gaat het om schoolbegeleidingsdiensten, achterstandsprojecten, leerlingenvervoer, voorlichting

(bron: CBS gemeentebegrotingen 2005)

Meer weten?
Algemene Onderwijsbond: Robert Sikkes (coördinator communicatie) 06-129678
VOS/ABB: Jan Scholten (hoofd communicatie) 06-200 104 18