Actie tegen uitholling van het onderwijs

Een groep openbare basisscholen in Noord-Brabant luidt de noodklok over wat zij de uitholling van het onderwijs noemen. De scholen vallen onder de bij VOS/ABB aangesloten Stichting Openbaar Onderwijs Groep (Stichting OOG) in Veghel. Lees verder

In september riepen de openbare basisscholen ’t Ravelijn in Ravenstein, De Kleine Wereld in Oss en De Wizzert in het Brabantse dorp Zeeland en de bovenschool ICT’er van de Stichting OOG andere scholen en onderwijsinstellingen in de regio op de landelijke politiek duidelijk te maken dat ‘de grens van het toelaatbare is bereikt’.

In de brief waarin de oproep werd gedaan, staat dat het onderwijs wordt geconfronteerd met bezuinigingen, zoals het vrijwel geheel schrappen van het budget voor bestuur en management uit de lumpsumbekostiging (ruim 90 miljoen euro) en de bezuiniging op passend onderwijs (300 miljoen euro) en de al jaren ontoereikende Londo-normen.

Tegelijkertijd wordt er van scholen en hun besturen steeds meer verwacht, zo staat in de brief. Als voorbeelden worden genoemd de invoering van de functiemix, handelingsgericht werken en de éénzorgroute. De brief vermeldt ook het dreigende kwaliteitsverlies onder het personeel als gevolg van de verschraling van het opleidingsniveau en de bevriezing van de salarissen.

De oproep aan het onderwijs in de regio Nordoost-Brabant om de politiek duidelijk te maken dat er een halt moet worden toegeroepen aan ‘de uitholling van het onderwijs’ heeft tot nu toe zestig ondersteunende reacties opgeleverd.  Als u het eens bent met de oproep, kunt u het Brabantse initiatief ondersteunen door een mailtje te sturen aan stop@stichtingoog.nl.

De brief staat in de rechterkolom van dit bericht.

Bijlagen