Actief burgerschap: uitgangspunten en instrumenten

In het kader van het project actief burgerschap zijn door de KPC groep in 2003 een aantal handreikingen opgesteld. Lees verder

Het gaat om een beknopte brocure over de uitgangspunten van actief burgerschap op school.
Daarnaast is een bundel met instrumenten samengesteld die gedurende diverse fasen scholen op weg helpen.
Tevens is een overzicht met voorbeelden uit de praktijk verschenen die in  is aangevuld  met  praktijkvoorbeelden in 2004 en 2005 (alleen primair onderwijs).