Actiegroep hekelt ‘allesbepalende Cito-eindtoets’

Een actiegroep van een orthopedagoog en basisschooldirecteuren wil dat de ‘allesbepalende Cito-eindtoets’ wordt afgeschaft. Dat schrijven ze in Trouw.

De leden van de actiegroep ‘Op weg naar geweldig onderwijs’ vinden het een slechte zaak dat de Cito-eindtoets voor de Inspectie van het Onderwijs een ijkpunt is geworden. ‘Scholen die te laag op de eindtoetsen scoren, worden afgerekend door de inspectie en vervolgens door de media en de rest van Nederland’, zo schrijven ze.

‘De Citotoets beoordeelt uitsluitend cognitieve vaardigheden. De politiek en inspectie focussen vooral op taal en rekenen. Creativiteit, technisch inzicht en sportief talent ontbraken altijd al in de Citotoets. In het onderwijs zou echter ieder talent moeten tellen. Diversiteit van talenten is in onze samenleving immers hard nodig’, zo vervolgen ze.

De actiegroep ‘Op weg naar geweldig onderwijs’ bestaat uit orthopedagoog/WSNS-functionaris Riet Brok van de openbare school voor speciaal basisonderwijs De Boemerang in Apeldoorn en basisschooldirecteuren uit onder andere die Gelderse stad en omgeving en de Noordoostpolder.

De Onderwijsraad uitte eerder vergelijkbare kritiek.