Actieplan LeerKracht: 400 miljoen extra voor personeel

Uit de halfjaarlijkse voortgangsrapportage over het Actieplan LeerKracht blijkt dat er in 400 miljoen euro meer beschikbaar is gesteld voor onderwijspersoneel. Lees verder

Het extra geld ging onder meer naar beloningsmaatregelen, de Lerarenbeurs en naar de lerarenopleidingen.

Demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt van OCW wijst erop dat de carrièremogelijkheden van leraren zijn verbeterd. Ook zijn er door invoering van de educatieve minor meer jonge academici in het onderwijs gaan werken. Bovendien zijn er enkele honderden zij-instromers bijgekomen. De extra investering in onderwijspersoneel bedraagt dit jaar 611 miljoen. Het extra bedrag loopt tot 2020 op tot 1 miljard euro per jaar.

Klik hier voor de voortgangsrapportage.

Klik hier voor meer informatie van het ministerie van OCW.