Actieplan met adders onder het gras

Het is een goede zaak dat minister Ronald Plasterk van OCW met zijn Actieplan LeerKracht van Nederland de positie van de leraren en ook die van de schoolleiders in het primair onderwijs wil verbeteren. Het is ook positief dat tweederde van de ruim 1,1 miljard euro extra die Plasterk uittrekt van buiten de onderwijsbegroting komt. Alleen is het nog maar de vraag welke negatieve gevolgen het resterende eenderde deel heeft op andere posten. De creatieve financiering wekt enige argwaan. Lees verder

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan, die de leiding had over de tijdelijke Commissie Leraren, noemde het ‘een onbevredigende oplossing’ als het extra geld voor de leraren uit de begroting van OCW moest worden gehaald. Hij zei dat in een interview voor het decembernummer van ons blad Over Onderwijs. Rinnooy Kan riep het hele kabinet op financieel bij te dragen aan een oplossing, omdat het groeiende lerarentekort een breed maatschappelijk probleem is. Het lijkt dat de kabinetsleden naar hem hebben geluisterd!

De minister komt aan het extra geld voor de leraren en schoolleiders door gebruik te maken van de incidentele loonontwikkeling, de eerder gereserveerde 350 miljoen euro uit de enveloppen voor de leraren en het kwaliteitsbeleid en door ‘een aantal geringe verschuivingen binnen de begroting’ te realiseren. Het gaat hierbij om 100 miljoen euro, voor de ene helft uit het primair en voor de andere helft uit het voortgezet onderwijs. Deze verschuiving zou geen invloed hebben op het primaire proces, belooft OCW. Verder gaan studenten meebetalen door een verhoging van het collegegeld met enkele tientjes. Geen schoonheidsprijs, maar gezien het goede doel van de actie, is dit te verdedigen.

Toch is het verhaal ingewikkelder dan uit de gegevens van OCW zou blijken. Bé Keizer van VOS/ABB heeft aangetoond dat het extra geld voor een deel een sigaar uit eigen doos is (klik hier voor het bericht hierover). Er wordt namelijk flink bezuinigd op het budget voor personeelsbeleid om geld vrij te maken voor “een zinvol personeelsbeleid. Creatief bedacht, dat wel! Maar om nu ineens feestelijk de vlag uit te hangen, nee”

Een zaak die nog kwalijker uitpakt, is dat Plasterk voor de uitvoering van het Actieplan ook geld wegsnoept van de gewichtenregeling. Dat is volstrekt tegen eerder gemaakte afspraken in. Bovendien is het uiteraard principieel onjuist dat geld voor leerlingen die extra onderwijs en ondersteuning nodig hebben, nu wordt gebruikt om de positie van leerkrachten en schoolleiders te verstevigen!