Actieweek: 52 miljoen voor vermindering schooluitval

Bij de opening van de landelijke actieweek ‘Doorzettuh’, vanmorgen in Bussum, heeft staatssecretaris Van Bijsterveldt 52 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het tegengaan van schooluitval. Het geld is specifiek bedoeld voor onderwijsprogramma’s die gericht zijn op vermindering van de uitval. Lees verder

De actieweek van 8 tot 12 september is bedoeld om schooluitval te voorkomen. In deze actieweek gaan leerplichtambtenaren in heel Nederland controleren of leerplichtige scholieren daadwerkelijk aankomen op hun (vervolg)opleiding.

Tijdens het startevenement legden circa 60 vmbo- en mbo-leerlingen een symbolische sprint af naar het halen van hun startkwalificatie (minimaal mbo2 of havo/vwo diploma). Judoka en Olympisch medaillewinnares Edith Bos gaf de leerlingen voorafgaand aan hun sprint naar succes een peptalk over het belang van ‘Doorzettuh’ op school en in de sport.

Het aantal nieuwe schooluitvallers moet omlaag, het aantal leerlingen met een op mbo2,3,4-, havo- of vwo diploma moet omhoog. Van Bijsterveldt: “Jongeren mét een startkwalificatie hebben simpelweg twee keer zoveel kans op een baan en kunnen hun talenten beter ontplooien. Een startkwalificatie loont”.

Dit kabinet heeft het voorkomen van schooluitval tot topprioriteit gemaakt. Het aantal nieuwe schooluitvallers moet in 2012 zijn teruggebracht tot maximaal 35.000; een halvering ten opzichte van 2002. Scholen krijgen extra geld om de gezamenlijke ambitie waar te maken. Zo ‘verdienen’ scholen € 2.000,- voor elke schooluitvaller minder.

Subsidie aanvragen tot 15 oktober
De miljoenen die vandaag beschikbaar zjin gesteld, dienen tot 2012 als extra stimulans om de landelijke doelstelling te realiseren. Om in aanmerking te komen voor een deel van dit bedrag kunnen scholen tot en met 15 oktober een subsidieaanvraag indienen voor specifieke onderwijsprogramma’s die gericht zijn op structurele vermindering van het aantal uitvallers, zoals een betere loopbaanoriëntatie en –begeleiding en een betere aansluiting en overgang van het vmbo naar vervolgonderwijs. In totaal wordt deze kabinetsperiode 193 miljoen extra beschikbaar gesteld om schooluitval te voorkomen.

Actieweek ‘Doorzettuh’
Veel scholieren weten de stap van het vertrouwde vmbo naar het grote onbekende mbo niet te maken en vallen in de zomer af. Daarom vindt van 8 tot 12 september in het hele land de actieweek ‘Doorzettuh’ plaats. Tijdens deze week wordt door het hele land nagegaan of alle leerplichtige jongeren in september daadwerkelijk met een (vervolg) opleiding zijn gestart. Op lokaal of regionaal niveau wordt een eigen invulling gegeven aan de actieweek.

Voorbeelden van acties die plaatsvinden: leerplichtambtenaren checken op scholen of ingeschreven leerlingen daadwerkelijk op school zitten, voorlichting over de kwalificatieplicht aan eerstejaars mbo-leerlingen, loopacties en belrondes naar jongeren en ouders. ‘Doorzettuh’ is een initiatief van het ministerie van Onderwijs en Ingrado, de brancheorganisatie voor leerplicht.