Actueel overzicht jurisprudentie en wetsvoorstellen

Vanaf deze maand staan de voor het funderend onderwijs relevante uitspraken in de online VOS/ABB-jurisprudentiedatabank. De databank – in het besloten ledengedeelte van deze website – wordt nog bijgewerkt. Ook de werking ervan moet nog worden verbeterd. De databank is dus nog niet af, maar is al wel te gebruiken.

Twee uitspraken die deze maand zijn toegevoegd, zijn interessant om te belichten. De eerste betreft het verzoek van de ouders van een basisschoolleerling om buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen. De grond was het beroep van de vader, die als piloot juist in de schoolvakanties moet werken. Het verzoek werd afgewezen. De specifieke aard van het beroep van piloot bracht niet de onmogelijkheid met zich mee om in de schoolvakanties vrij te nemen; dit was het gevolg van de arbeidsvoorwaarden. De ouders hebben niet aannemelijk kunnen maken dat ze slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen.

Een andere interessante uitspraak betrof het beroep van een leraar tegen een schriftelijke berisping. De berisping was op twee verschillende gronden van plichtsverzuim gegeven. Op beide gronden werd het beroep gegrond verklaard. Een van de gronden van de berisping betrof het aanspreken van een leerling met de term ‘beugelbekje’. Dit kan als plichtsverzuim worden aangemerkt, maar gezien de omstandigheden in dit specifieke geval werd geoordeeld dat de straf niet proportioneel was door de disbalans in de werkzaamheden in de periode waarin het incident plaatsvond en het feit dat er reeds spijt was betuigd.

Wetsvoorstellen
Met betrekking tot de wetsvoorstellen geldt dat op 21 maart jongstleden er in de Tweede Kamer een debat heeft plaatsgevonden over de invoering van de centrale eindtoets in het primair onderwijs. In dat debat heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW een aantal toezeggingen gedaan over wijzigingen die hij meeneemt in het wetsvoorstel, zoals het feit dat de eindtoets zal dienen plaats te vinden tussen 15 april en 15 mei. Overige wijzigingen kunnen teruggevonden worden in het wetsvoorstellenoverzicht, eveneens in het besloten ledengedeelte van deze website.

Daarnaast staan ook de wetsvoorstellen die de minister van OCW mogelijk wil intrekken en het nieuwe wetsvoorstel inzake stichting en opheffen van scholen in het overzicht vermeld.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl