Adverteren in magazine School!

Leden en niet-leden kunnen adverteren in het magazine School!. Het blad wordt gezamenlijk uitgegeven door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs. School! verschijnt zeven keer per jaar in een oplage van 14.000 exemplaren. Lees verder

School! is het magazine van, voor en over het openbaar onderwijs. Het richt zich op het primair en voortgezet onderwijs. De doelgroep bestaat uit bestuurders, managers, leerkrachten en overig personeel en ouders.

School! is de samenvoeging van de magazines Over Onderwijs van VOS/ABB en Inzicht van de Vereniging Openbaar Onderwijs. Het eerste nummer van School! verscheen in september 2010.

Voor de advertentietarieven, inleverdata en verschijningsdata kunt u terecht bij Ray Aronds van bureau Recent in Amsterdam, telefoon 020-3308998. E-mailen kan via info@recent.nl

Klik hier voor meer informatie over de advertentiemogelijkheden.