Advies Helpdesk VOS/ABB: RDDF-plaatsingen intrekken

Het is voor schoolbesturen verstandig RDDF-plaatsingen die verband houden met de inmiddels geschrapte bezuiniging op passend onderwijs in te trekken. Dat geldt ook voor RDDF-plaatsingen vanwege de toekomst van de impulsgebiedentoeslag voor basisscholen, nu de onzekerheid daarover niet meer bestaat. Lees verder

De Helpdesk van VOS/ABB signaleert dat er schoolbesturen zijn die willen vasthouden aan RDDF-plaatsingen vanwege de bezuiniging op passend onderwijs en/of de onzekerheid over de impulsgebiedentoeslag. Nu de bezuiniging niet doorgaat en bekend is dat de impulsgebiedentoeslag in elk geval voor het komend schooljaar wordt gehandhaafd, is het op basis van goed werkgeverschap van groot belang de RDDF-plaatsingen in te trekken.

Werknemers die van hun bestuur te horen krijgen dat zij in het risicodragend deel van de formatie zijn geplaatst, gaan een onzekere tijd tegemoet. Dat brengt vaak onrust in de organisatie met zich mee, wat ten koste kan gaan van de kwaliteit van het werk en daardoor ook van de kwaliteit van het onderwijs. Daar is niemand bij gebaat.

Bovendien worden werknemers min of meer verplicht om zich tegen de RDDF-plaatsing te verzetten. De Helpdesk van VOS/ABB wijst erop dat als een werknemer protest aantekent tegen een RDDF-plaatsing, die verband houdt met de geschrapte bezuiniging op passend onderwijs of de verdwenen onzekerheid over de impulsgebiedentoeslag, het bestuur geen enkele kans van slagen heeft als de zaak voor de rechter komt.

Besturen die vasthouden aan de RDDF-plaatsingen veroorzaken dus voor de betrokken werknemers en voor zichzelf veel onrust en onnodige rompslomp.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl