Advies: invoering passend onderwijs ook temporiseren

Minister Marja van Bijsterveldt van OCW moet ook de invoering van het nieuwe stelsel van passend onderwijs met een jaar uitstellen, net zoals ze de bezuiniging met een jaar heeft uitgesteld. Dat adviseert de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO). Lees verder

In het advies ‘Aanbevelingen bij het wetsvoorstel passend onderwijs’, dat de ECPO onlangs heeft gepubliceerd, staat onder meer dat het goed zou zijn als het nieuwe stelsel in een interim-wet wordt vastgelegd. Op die manier kan worden gekeken of het nieuwe stelsel functioneert en kan de wet als dat nodig is gemakkelijk worden aangepast.

Het ECPO waarschuwt in het advies ook voor te hoge verwachtingen. Het idee van minister Van Bijsterveldt dat met de zorgplicht het probleem van de thuiszitters zal worden opgeplost, is een te positief beeld. De gedachte is mooi, maar als scholen voor speciaal onderwijs vol zitten, zal er in de praktijk voor bepaalde leerlingen geen plaats zijn. Bovendien hoeven schoolbesturen niet direct een passend plaats voor een leerling aan te bieden. Daar kunnen maanden overheen gaan.

Het ECPO maakt zich ook grote zorgen over de bezuiniging van 300 miljoen euro. De minister heeft de bezuiniging weliswaar uitgesteld, maar uiteindelijk zullen de scholen het toch met structureel 300 miljoen euro minder moeten doen.

Klik hier voor het rapport van het ECPO.

Klik hier voor een extra nieuwsbrief, waarin het Infopunt Passend Onderwijs op het advies van het ECPO ingaat.