Advies over buitenschoolse opvang

Scholen staan voor de klus om op korte termijn buitenschoolse opvang te regelen. Dit is verplicht per 1 augustus 2007. VOS/ABB Consulting kan de scholen helpen bij de voorbereidingen met maatwerkadviezen over de beleidsmatige en juridische aspecten. Lees verder

Het aanbod van Consulting varieert van ondersteuning bij het ontwikkelen van beleid tot het organiseren van informatiebijeenkomsten. Daarnaast zijn er juristen, die de wettelijke eisen kennen, overeenkomsten kunnen opstellen of documenten beoordelen. Ten slotte kan de inrichting van buitenschoolse opvang consequenties hebben voor het schoolgebouw. Ook op dat punt heeft VOS/ABB Consulting deskundige adviseurs.

Lees ook het artikel hierover, dat in april 2007 in Over Onderwijs stond, met tips van consultant Jan Littink. Het staat in de rechterkolom hiernaast.

Leden van VOS/ABB kunnen tegen ledentarief de hulp van onze consultants inroepen. Niet-leden betalen een ander tarief. Meer informatie over dit aanbod.

Bijlagen