Advies: Recht op drie dagen opvang per week

De Taskforce Kinderopvang/Onderwijs adviseert om leerlingen tot 12 jaar het recht te geven op drie dagen opvang per week. Dat staat in een rapport dat de taskforce heeft overhandigd aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer. Lees verder

De ideale situatie die in het rapport wordt beschreven, bestaat uit en plek waar kinderen de hele dag opgevangen worden en les krijgen of zich spelenderwijs ontwikkelen. Met een betere aansluiting tussen school, sport en jeugd- en jongerenwerk kan nog veel gewonnen worden. Sterke troef daarin is het concept van de brede school.

Naar Scandinavisch model zouden kinderen naar centra moeten kunnen waar ze tot hun twaalfde les krijgen, spelen, sporten en opgevangen worden. Alle kinderen zouden het recht moeten krijgen om daar drie dagen per week te worden opgevangen. Onderwijs en opvang moeten zoveel mogelijk op dezelfde locatie worden aangeboden.

Omdat de instellingen de opvoeding voor een deel van de ouders overnemen, is het essentieel dat de medewerkers goed zijn opgeleid. Een deel zou een hogere opleiding moeten volgen dan nu het geval is, meldt het rapport. De plannen zijn kostenneutraal, blijkt uit een doorrekening van het Centraal Planbureau. De extra uitgaven en besparingen heffen elkaar dus op.

In de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs, onder voorzitterschap van de MOgroep Kinderopvang, zitten onder meer de PO-Raad, vakorganisaties en de Initiatiefgroep Andere Tijden. In deze initiatiefgroep is VOS/ABB vertegenwoordigd.

Het rapport van de Taskforce Kinderopvang/Onderwijs kunt u uit de rechterkolom downloaden.

Bijlagen